e-mail: biuro@targetmoney.pl
tel: 733-518-148

Kredyt Obrotowy

Kredyt Obrotowy jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład kosztów związanych z zatrudnieniem czy zakupem materiałów.
Kredyty obrotowe pomagają firmom w zachowaniu bieżącej płynności finansowej.
Obecnie jest to najczęściej wybierana forma finansowania działalności gospodarczych w Polsce.

Ten rodzaj finansowania dzielimy na dwa typy:

* kredyt w rachunku kredytowym - kredyt ratalny
* kredyt w rachunku bieżącym - linia kredytowa przyznawana na 12 miesięcy

Udzielane za naszym pośrednictwem kredyty obrotowe cechuje niska cena oraz dostępność
i termin spłaty dopasowany do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Dodatkowym plusem
jest fakt, że w tym przypadku zdolność kredytowa przedsiębiorstwa może zostać policzona
metodą przychodową - oznacza to, że Bank przy badaniu zdolności weźmie pod uwagę jedynie
przychód firmy. Dlatego też kredyt może być uruchomiony pomimo straty.

Kredyt Obrotowy:

* Kwota - do 500 000 PLN
* Okres kredytowania - do 120 mcy
* Bez zabezpieczeń rzeczowych
* Bez zdolności kredytowej